Bjørn Pettersen (født 1955 i Sarpsborg, oppvokst på Jeløy ved Moss)
 
Kort biografi:
Bjørns store interesse allerede fra barndommen var natur og dyreliv. Han ble en aktiv sannhetssøker fra 14-årsalderen, og fant tidlig ut at han heller ville satse på "inndannelse" fremfor mer utdannelse. Som 21-åring satte han ut på en landeveisreise i Europa, Midt-Østen og Asia, som varte i syv måneder. Tre av disse månedene tilbrakte han hos en yogi i en liten ashram i jungelen ved foten av Himalaya, hvor han fikk innblikk i indisk åndelig tradisjon for første gang. Etter at han kom tilbake til Norge, fant han snart fram til den aldrende norske ingeniøren og eneboeren Einar Beer under Tronfjellet i Alvdal, som han ble boende hos fra 1978. Av Einar Beer fikk han grundig innblikk i historien om 30 års sameksistens med den indiske rishien og yogien Swami Sri Ananda Acharya, som levde i Norge fra 1915 til 1945 (fra 1917 på Tronsvangen i Alvdal). Etter Einar Beers død i 1982 (95 år gammel), fortsatte Bjørn arbeidet etter Beer som formann i Swami Sri Ananda Acharya Stiftelse, som Beer hadde opprettet i 1975.
 
I syv år, fra 1982 til 1989, levde Bjørn som eneboer på "Shantibu" (Beers gamle bosted) i Alvdal og praktiserte intensiv meditasjon og yoga. Han pendlet i alle disse årene mellom Norge og India, som han reiste tilbake til for annen gang i 1983. Da traff han Swami Paramananda som initierte han i åndelig livsførsel, og han oppholdt seg i flere måneder av gangen i de forskjellige velferdssentrene til Paramananda Mission rundt om på landsbygda i Vest-Bengal. På den tiden veiledet Paramananda Bjørn på ”Visdommens vei” (Jnana Yoga) og velsignet ham med endelig suksess i 1987. Bjørn inviterte Paramananda til Norge, og han kom første gangen for et helt år i 1989-90. Sammen gjennomførte de bl.a. en tre måneders tur gjennom Europa i 1990. Sent samme år kom Tripti Ma til Norge som utsending fra Paramananda Mission, og etter det startet det mer utadrettede arbeidet på Shantibu med opprettelsen av Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet (1993) og planleggingen av et konkret prosjekt for Fredsuniversitetets virkeliggjørelse. Bjørn er i dag styreleder i denne stiftelsen. Han er også styreleder i Tronfjell Fredsuniversitet Eiendom AS (2010).
 
Han har bodd og virket på Shantibu i Alvdal, hvor det gjennom årene har vært mottatt mange besøkende fra inn- og utland, som gjerne har kommet for retreat eller for å samtale om de dypere spørsmålene ved livet. Flere av disse har i samsvar med eget ønske innvielse i meditasjon og åndelig liv. Ellers er han opptatt med planlegging og administrering av utviklingen av Fredsuniversitetet. Dessuten skriver og oversetter han, samt holder foredrag. Han hadde en fast spalte i kulturavisa Breidablikk – "Utsyn fra Tronfjell" – så lenge avisa var oppegående i tidsrommet 2001-09. I september 2003 ble han invitert til å delta på et internasjonalt fredssymposium i Brisbane i Australia, som en av tre hovedforedragsholdere.
 
For Bjørn personlig betyr det ingen ting å skulle tilhøre noen bestemt religion, filosofisk skole eller åndelig retning. Han identifiserer seg med livet som sådan og det universelle i mennesket.

Siden 2015 har Bjørn flyttet noen hundre meter lenger opp til Tronsvangen Seter (www.tronsvangenseter.no), som er et retreat- og kurssted med aktiviteter i regi av Tronfjell Fredsuniversitet (www.tronuni.org). Herfra har han utgitt boken "Universell religion - Essensiell religionsforståelse", Samt også boken "Baral - Vismannen på Tronfjell. Swami Sri Ananda Acharya. En biografi og antologi", som begge kan bestilles her: http://tronsvangenseter.no/nb/publish

Kontakt Bjørn på episitet@gmail.com