Swami Paramananda (1954-1999)
 
Swami Paramananda var et ytterst bemerkelsesverdig og dynamisk menneske som ennå har til gode å bli kjent i den store verden. Det kan virke helt umulig å skulle gi en rimelig beskrivelse av ham som samtidig kan yte ham rettferdighet, for han var på alle måter så usedvanlig og fantastisk, og samtidig så naturlig og upretensiøs som det bare går an å bli. Han var det fullkomne menneske – full av altomfattende, uegennyttig kjærlighet og uendelig, frigjørende visdom – som hadde alt og som ga alt, og som aksepterte alle mennesker som de var og som alltid var positiv til livet som sådan. Han var det største eksempel på selvoppofrelse man kan tenke seg, som alltid var rede til å hjelpe andre helhjertet uten tanke på seg selv. Og på den måten var han et levende eksempel på hva et menneske virkelig kan være og bør være i dette livet, og gjennom det inspirerte og transformerte han alle oppriktige mennesker som kom til ham og ble glad i ham. Han besøkte Shantibu fire ganger i perioden 1989-1998.