Einar Beer (1887–1982)
 

Einar Beer var kjent som ingeniøren og rikmannssønnen fra Oslo som forlot alt for å være sammen med den indiske professoren og vismannen Swami Sri Ananda Acharya på Tronsvangen i Alvdal. På sine eldre dager var han også kjent som ”buddhistmunken på Tron” og som ”Norges eneste buddhist”. Intet av dette var helt riktig, men det var slik pressen yndet å fremstille ham. Det er likevel et faktum at av alle religionene syntes Beer at buddhismen var den mest logiske og tiltalende. Men han hevdet også at han like gjerne var kristen som buddhist, og at han anerkjente alle de store religionene og åndelige tradisjonene i verden. Hans vektlegging på buddhismen hadde nok også litt preg av opposisjon mot det bestående, og det å være annerledes tenkende på den måten, var noe helt annet den gang enn det er i dag. Men først og fremst var Einar Beer Sri Anandas trofaste, norske venn og medhjelper i alle årene Sri Ananda var i Norge. Og det var han som bygde Shantibu i 1946 og bodde der hele resten av sitt liv. Det var også han som fikk reist Monumentet på Tronfjell til minne om Sri Ananda, og som første stein til Fredsuniversitetet.