Tripti Chatterjee (født 1950 i Calcutta, India), ble innviet (1979) av Swami Paramananda og fikk sannyasi-navnet Samhita Prana, men er mest kjent som bare Tripti Ma.
 
Kort biografi:
Tripti var en sannhetssøker allerede fra barndommen, og foreldrene fant henne alltid i et av nabolagets templer når hun ikke kom hjem etter mørkets frembrudd. Mens hun arbeidet som lærer på en skole i Calcutta, kom hun til Swami Paramananda og Paramananda Mission i Burdwan distrikt helt fra starten av i 1979, og var den første kvinnen i senteret. Etter det tilbrakte hun to år i Himalaya i meditasjon og ett år isolert i intens meditasjon i misjonens hovedsenter ved landsbyen Banagram, hvor hun til slutt ble velsignet med suksess av Paramananda. I dette senteret arbeidet hun i en årrekke aktivt med foreldreløse barn. På grunn av sin store evne til å samle og forene alle mennesker, samt gode organisatoriske lederegenskaper, var hun de siste to årene i India opptatt med etableringen av et kvinnesenter i Karimpur i Nadia distriktet i Vest-Bengal, som hun på oppdrag av Paramananda startet og ledet.
 
I 1990 kom hun som en utsending fra Paramananda Mission til Shantibu i Alvdal og Norge, for å hjelpe til med etableringen av Tronfjell Fredsuniversitet. Der forvandlet hun straks den karrige fjellskogen på 700 meters høyde til en enestående frodig og fargerik blomsterhage. Tripti Ma er norsk statsborger fra 2000, med indisk "green card". Fra India har hun en mastergrad i filosofi, og i Norge har hun, ved siden av å ta eksamen i norsk for utlendinger på høyere nivå, også utdannet seg til barne- og ungdomsarbeider.
 
Til daglig lever og virker hun på Shantibu i Alvdal, som er setet til de to stiftelsene "Swami Sri Ananda Acharya Stiftelse" og "Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet", hvor hun i den sistnevnte er styremedlem. Hun er også styremedlem i det nylig opprettede Tronfjell Fredsuniversitet Eiendom AS. Gjennom hele året er hun vert for utallige gjester og besøkende på Shantibu, både fra inn- og utland. Hun pleier å finne ut hva hver enkelt liker best og så servere dem det, og hun er viden kjent for sin gode matlaging. I tillegg underviser hun interesserte mer enn gjerne i yoga, eller gir gode råd om helse, kosthold og åndelig liv. Triptima har Certificate of Honour fra Paramananda Institute of Yoga, og har tilsammen 21 måneders lærerutdannelse i yoga fra dette instituttet i årene 2010-13.
 
I september 2003 deltok hun etter invitasjon på et internasjonalt fredssymposium i Brisbane i Australia, med et seminar om ikke-vold. Når Tripti Ma blir spurt om hva som er hennes religion, pleier hun å svare ”medmenneskelighetens religion”!

Kontakt Tripti Ma på sanghitaprana@gmail.com